Föreläsningar

”Hur gör jag för att strukturera mitt liv?”

För att bryta gamla vanor som hindrar dig från att utvecklas behöver du rensa både i ditt inre och yttre.

”Personliga och professionella erfarenheter av assistans”

 

Vi ordnar även skräddarsydda föreläsningar efter behov och önskemål!

Vi som föreläser

Andreas Obenius

VD för Ta-Verens Assistans & Ekonomi AB, är sedan 1998 förlamad genom en bilolycka och har i och med detta erfarenhet av att vara brukare och handikappad.

Andreas har kämpat mot alla odds och fått tillbaka delar av de funktioner han tappat och kan nu äta själv, gå med levande stöd och inte minst hålla föredrag och sköta assistent-utbildningar samt driva sin egen personliga assistans.

Han driver även projekt av olika slag, t ex seminarium om ryggmärgs-skadade och producerar dokumentärfilmer om livet kring handikappade.

Martin Winbo

Psykolog och Andreas första assistent.
Martin är utbildad psykolog och har förutom sitt arbete med Andreas under de senaste fem åren även tidigare arbetat som assistent åt både barn och vuxna med både mentala och fysiska handikapp.

Vårt samarbete började när vi insåg att vi hade en unik kombination av erfarenheter från våra respektive perspektiv av den personliga assistansen.

Priser:

Priserna varierar beroende på verksamhet, antal åhörare och föreläsare.
Ev. resekostnader och moms tillkommer.

Förfrågan & beställningar:

E-post: info@ta-verens.se
Tel: 0709-96 35 56